fbpx

Shkenca

Klubi i Astronomisë

A jeni të frymëzuar nga mrekullitë dhe pafundësia e universit? A doni të dini me shumë  rreth keti misteri atëhere le të  hetojmë  mundësitë e jetës diku tjetër brenda saj? Nëse është kështu, atëhere ne në klubin e Astronomis prekim dhe shtjëllojm tema,teori me me të ndryshmët  në lidhje me universin që të jemi sa më afer informacionit që planeti jone posedon në lidhje me zbulimet e reja në univers ose në lidhje më universin.

Nxënsit në klubin e Astronomis informohen,mbledhin materjale dhe bejn kërkime për tema të ndryshme i prezentojn ato dhe bëjn shkëmbimin e informacionit me njeri tjetrin ne grup.Të shprësojm qe ky klub të jet sa do pak inspirues qe dikush nga nxënsit tane të bëj fluturimin e pare nderhapsinor.

Astronomia, na lejon ta shohim universin dhe planetin  tonë në të.

Astronomia është një nga shkencat më të vjetra, të praktikuara nga shumica e civilizimeve të lashta botërore dhe një nga më moderne, duke u mbështetur në shumë zbulime të kohëve të fundit në teknologjinë e lartë, dhe programin hapësinor, ne prap mbetemi large te vertetes.

Klubi i Shkenctarëve

Shkenca çdo ditë është duke ndryshuar mënyrën tonë të jetës dhe rëndësia e saj është vitale për të ardhmen e botës. Cdo gjë qe na rrethon eshte kimi ,kimia hulumton ndërrimet e materies dhe të energjisë qe shoqëron .Ju sigurisht e keni vërejtur se si druri në prani të ajrit,gjatë kësaj djegie lirohet dioksidi i karbonit dhe uji .Ja kështu mund të paraqitet një ndërrim i materies.Pra sa më shumë njohuri  që të keni për shkencën e kimisë,aq më lehtë do t’i zbuloni fshehtësinë e botës që ju rrethon. Në klubin e shkencëtareve përfshihen nxënsitë e klasave 7-12 zhvillohen eksperimente që ndërlidhen me temat mësimore për nivele të caktuara që zhvillohen në laboratorin e kimisë.