fbpx

Pagesa

Mënyra e pagesës :

Opsioni 1:

Me rastin e regjistrimit të fëmijës paguhet shuma prej €150, ndërsa pjesa e mbetur në 9 këste të barabarta mujore duke filluar nga shtatori  i vitit 2020.

Opsioni 2:

Nëse shuma e plotë e shkollimit paguhet me rastin e regjistrimit të fëmijës,  atëherë ju  përfitoni një  zbritje prej 5%.

 

  Tarifa e  Shkollimit Transporti Mëngjesi & Dreka Total
I €1650 €270 €180 €2100
II – VI €1750 €270 €180 €2200
VII – IX €1850 €270 €180 €2300
X – XII €1950 €270 €180 €2400

 

SHËNIM:

1. Për nxënës nga e njejta familje zbatohet  një zbritje prej 12 % për fëmijën e dytë të regjistruar , dhe 20 %  për fëmijën e tretë te tarifa e shkollës.  Zbritja mbetet e zbatueshme për aq kohë sa fëmijët janë se bashku në shkollë.

2. Shkolla ka restaurantin e shkollës që ofron mëngjesin dhe drekën me çmim €20 në muaj për 9 muaj të kalendarit shkollor.

3. Shkolla e ofron edhe transportin me çmim €30 në muaj për 9 muaj të kalendarit shkollor.

5. Transporti dhe ushqimi janë opsionale. Nëse nuk përdoren, nuk paguhen.

4. Tekstet mësimore përfshihen te tarifa e shkollimit.

5. Uniforma e shkollës paguhet veqmas nga tarifa e shkollimit.