fbpx

Matematikë

Në një nga orët e lëndës së Matematikës nxënësit së bashku me profesoreshën e lëndës zhvilluan njësinë mësimore Rotullimi (rotacioni) i figurave.

Nxënësit gjatë orëve të matematikës njohin terminologjinë, faktet, parimet si dhe kuptojnë metodat dhe procedurat, zbatojnë parimet në situatat e reja, sintetizojnë aftësinë e njohjes dhe nxerrjen e konkluzioneve matematike.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *