fbpx

Konkurs pune në shkollën Zenit

Konkurs pune në Zenit School

Shkolla “ZENIT” institucion privat i arsimit nëntëvjeçar dhe të mesëm të lartë shpall konkurs për vende të lira pune.

Nëse jeni entuziast/e  dhe i/e motivuar për të punuar dhe për t’iu bashkangjitur ekipit tonë profesional,  inkurajoheni të aplikoni për këto pozita :

 

Dokumentet e nevojshme për aplikim :

 • Letër Motivuese
 • Rezymeja personale (CV);
 • Kopjen e letërnjoftimit;
 • Kopjen e vërtetuar të diplomës;
 • Nostrifikimin nëse kandidati e ka të kryer shkollimin jashtë Kosovës;
 • Dëshminë mbi përvojën e punës;
 • Referencë për rezultatet në punë;
 • Trajnimet profesionale.

Kualifikimet e kërkuara dhe kriteret

Për mësimdhënës/e të mësimit klasor :

 • Fakulteti i Edukimit – Programi Fillor
 • Përvojë pune së paku 3 vite

Për mësimdhënës/e të Fizikës:

 • Niveli master arsimor – Fakulteti i Edukimit (300 ECTS);
 • Sistemi katërvjeçar;
 • Baçelor (katërvjeçar 240 ECTS).

Për mësimdhënës/e të Edukatës Fizike:

 • Niveli master arsimor – Fakulteti i Edukimit (300 ECTS);
 • Sistemi katërvjeçar;
 • Baçelor (katërvjeçar 240 ECTS).

Për mësimdhënës/e të Artit Figurativ :

 • Niveli master arsimor – Fakulteti i Edukimit (300 ECTS, Programi – Pikturë/Skulpturë/Grafikë);
 • Sistemi katërvjeçar (Programi – Pikturë/Skulpturë/Grafikë);
 • Baçelor (katërvjeçar 240 ECTS, Programi – Pikturë/Skulpturë/Grafikë).

Për mësimdhënës/e të Matematikës:

 • Niveli master arsimor – Fakulteti i Edukimit (300 ECTS);
 • Sistemi katërvjeçar;
 • Baçelor (katërvjeçar 240 ECTS).

Për mësimdhënës/e të Gjuhës Angleze:

 • Niveli master arsimor – Fakulteti i Edukimit (300 ECTS);
 • Sistemi katërvjeçar;
 • Baçelor (katërvjeçar 240 ECTS).

Për mësimdhënës/e të Teknologjisë:

 • Niveli master arsimor – Fakulteti i Edukimit (300 ECTS);
 • Sistemi katërvjeçar;
 • Baçelor (katërvjeçar 240 ECTS).

Për mësimdhënës/e të Gjeografisë:

 • Niveli master arsimor – Fakulteti i Edukimit (300 ECTS);
 • Sistemi katërvjeçar;
 • Baçelor (katërvjeçar 240 ECTS).

Pas plotësimit të kritereve të konkursit, kandidatët do t’i nënshtrohen testimit me shkrim.Kandidatët që arrijnë së paku 50% të pikëve nga testi me shkrim, i nënshtrohen intervistimit me gojë. Në intervistën me gojë, kandidatët mund të vlerësohen në maksimum deri 100 pikë apo 50% e vlerësimit përfundimtar.

 

-Konkursi mbetet i hapur deri me datën  23.08.2019

Dokumentet e kërkuara dërgohen në adresen : hr@zenitschool.org