fbpx

Biologji2

Nxënësit në orën e Biologjisë mësuan procedurat e përgatitjes së herbariumit (mbledhjen e bimëve në natyrë, tharjen e bimëve dhe determinimin e tyre).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *